Automatická satelitná anténa a solárny panel 

Na prvý pohľad nemajú nič spoločné, to však skutočne iba na prvý pohľad. Účinnosť solárnych panelov je priamo závislá na slnečnom svite, dokonca priamo na uhle dopadu slnečných lúčov na panel. V zime, aj keď je slnečný deň, je ich účinnosť značne nižšia. Práve schopnosť automatickej satelitnej antény meniť horizontálny aj vertikálny uhol natočenia a sklonu je priamo predurčený k tomu, aby solárny panel nastavovala kolmo na slnečné lúče, čím dosiahne solárny panel maximálnu možnú účinnosť.

V prípade kúpy satelitnej antény a slnečných kolektorov samostatne, je ich cena značne vyššia, ako kúpa kompletu satelitnej antény vrátane slnečného kolektora.

Firma ten Haaft GmbH ponúka automatickú satelitnú anténu SamY Solar+, ktorá má na opačnej strane parabolickej antény namontovaný slnečný panel s výkonom 50 Wp. Uvedený výkon (50 Wp) je pre prípad, že by bol kolektor namontovaný na streche vo vodorovnej polohe, teda prakticky by nikdy nebol kolmo k slnečným lúčom. Teda tak, ako sa bežne slnečné kolektory montujú. V skutočnosti však má tento panel výkon zodpovedajúci 3 panelom s výkonom 50 Wp, teda 150 Wp! Je to vďaka schopnosti automatiky polohovacieho zariadenia satelitnej antény natáčať sa za slnkom. V systéme je integrovaný GPS prijímač, ktorý vždy presne určí polohu a na základe tejto polohy systém natáča solárny panel tak, aby bol vždy kolmo na slnečné lúče.

Z užívateľského hľadiska je tento systém tiež efektívny. Šetrí hmotnosť a priestor na streche obytného auta (prívesu) a cenovo je veľmi efektívny. Televízny program sa väčšinou pozerá keď nesvieti slnko, teda nie je prekážkou, že sa súčasné použitie televízora a solárneho panelu vylučujú. Prepnutie medzi príjmom satelitného programu a funkciou slnečného kolektoru sa robí použitím jediného tlačítka, čo je v praxi veľmi jednoduché a nevyžaduje žiadne ďalšie vedomosti.

Keď porovnáme cenu kompletu SamY Solar+ so samostatnou automatickou satelitnou anténou a solárnym článkom 150 Wp, vychádza úspora približne 450 EUR v prospech kompletu SamY Solar+ (ceny podľa shop.karavan.sk, štandardné ceny sú vyššie).

Pre takéto riešenie postačuje súčasne na umiestnenie satelitnej antény a solárneho panelu miesto na streche s rozmermi 88 x 56 cm. Ceny a ďalšie informácie o SamY Solar+ nájdete v našom obchode shop.karavan.sk.