Pozáručný servis karavanov

V rámci servisných služieb vykonávame opravy nadstavby obytných áut a prívesov a ich technického vybavenia. Opravy, na ktoré nie sme vybavení, alebo na ktorých nemáme skúsených pracovníkov vykonávame prostredníctvom našich servisných partnerov. Výmeny stien nadstavby sa väčšinou realizujú priamo vo výrobnom závode.

Výmenu stien obytných áut a prívesov zabezpečujeme prostredníctvom príslušných výrobcov. Jedná sa o zásah do konštrukcie nadstavby, ktorý v každom prípade urobí najlepšie priamo výrobca. Je to najmä z dôvodu, že tieto zákazky na Slovensku skoro neexistujú, preto nie je možné na tieto práce zakúpiť potrebné vybavenie. 90 % obytných áut a prívesov, ktoré predávame, majú karosériu z hliníkového plechu, čo vyžaduje špeciálne dielenské vybavenie.

V rámci pozáručného servisu robíme aj ročnú, prípadne sezónnu údržbu obytných áut, ich prípravu na zazimovanie a opätovnú prípravu na sezónu. V rámci ročnej údržby obytných áut robíme:

 • kompletnú dezinfekciu všetkých nádrží a rozvodov vody,
 • kontrolu kúrenia,
 • kontrola a dezinfekcia rozvodov vzduchu,
 • kontrola tesnosti celej obytnej nadstavby špeciálnym meracím prístrojom,
 • kontrola a nastavenie všetkých okien a vetrákov obytnej nadstavby,
 • kontrola a vyčistenie chladničky a všetkých ďalších spotrebičov v obytnej nadstavbe,
 • kontrola variča a výmena plynových trysiek,
 • kontrola tesnosti plynových rozvodov,
 • kontrola a preskúšanie elektro rozvodov vrátane nabíjačky a stavu batérie,
 • kontrola všetkých audio a video zariadení,
 • kontrola a nastavenie zámkov,
 • kontrola elektrických schodov,
 • premastenie dielcov, ktoré to vyžadujú,
 • vnútorné vyčistenie a tepovanie,
 • vonkajšie vyčistenie karosérie a konzervácia špeciálnymi prípravkami pre obytné autá a prívesy,
 • ošetrenie gumových a pryžových tesnení a častí,
 • ďalšie potrebné úkony podľa konkrétneho auta, alebo prívesu.

Prípadné zistené nedostatky sú po dohode s majiteľom odstránené, alebo poškodené diely nahradené novými.