Revízia plynových zariadení

Spoločnosť DANAX s.r.o. zabezpečuje od 1.10.2012 revízie plynových zariadení v obytných áut a prívesov. DANAX má na túto činnosť osvedčenie a má oprávnenie túto činnosť vykonávať v celej EÚ. O vykonaní a výsledkoch revízie vydáva osvedčenie a kontrolnú nálepku. V rámci revízie sa kontroluje tesnosť plynových rozvbodov a ich komponentov, pripojenie spotrebičov a ich stav. Revízia trvá približne 1 hodinu.

Každý majiteľ obytného auta, karavanu, alebo iného vozidla v ktorom je inštalované plynové zariadenie je povinný každé 2 roky zabezpečiť jeho revíziu, mať o tom doklad a na aute, alebo prívese mať nalepenú kontrolnú nálepku. Toto ustanovenie platí nielen v západnej Európe, ale v celej EÚ. V západných štátoch je to občas kontrolované.

Revíziu plynu je dobré mať urobenú nielen z dôvodu predpisov, ale aj pre vlastnú potrebu, aby mal majiteľ obytného auta alebo karavanu istotu, že jeho zariadenia sú v poriadku a bezpečné.