Nové služby

V rámci zlepšovania našich služieb spúšťame aktualizovanú verziu našich stránok, ktoré budú našim zákazníkom poskytovať komplexné informácie o obytných autách a prívesoch v našej ponuke. Súčasťou sú aj informácie o príslušenstve a výbave, ktorú naša spoločnosť dodáva a montuje. Informačný obsah stránok budeme naďalej rozširovať ku spokojnosti návštevníkov.

V sekcii "Pre klientov", do ktorej majú prístup iba naši zákazníci, nájde každý klient informácie o svojom obytnom aute alebo prívese, ktorý od nás kúpil. Tieto informácie sú dostupné kdekoľvek zo sveta, čo je výhodné najmä ak zákazník potrebuje navštíviť servis v zahraničí. Systém poskytuje prehľad servisných prehliadok a opráv.

Veríme, že nové služby budú pre našich súčasných ako aj budúcich zákazníkov prínosom.