Kontakt

Sídlo a identifikačné údaje:

DANAX s.r.o.
Slovenského národného povstania 29
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 34 114 653
IČ-DPH: SK2021325790

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro., vložka č.: 33234/B

Tel.:
+421 917 502 087 - predaj
+421 944 015 777 - obytné autá a servis
+421 905 716 449

e-mail: