Organizujeme cesty

Okrem predaja tovaru a služieb pre kemping a karavaning, pripravujeme pre našich zákazníkov zaujímavé poznávacie cesty, ktorých sa samozrejme zúčastňujeme. 

Pre cestu zabezpečujeme vytýčenie jej itineráru, spracovanie kompletných podkladov, zabezpečenie lodnej prepravy, rezerváciu kempov a rad ďalších činností. V prípade technických problémov, tieto riešime namieste počas cesty.

Pre cesty mimo Európu, do USA, Kanady, Austrálie realizujeme kompletný servis vrátane leteniek, obytných áut z miestnej požičovne, rezerváciu kempov a kompletný program ne celý čas pobytu. na týchto cestách sa samozrejme zúčastňuje aj človek z našej firmy, ktorý organizuje a zabezpečuje celý priebeh tak, aby boli poskytnuté všetky služby v maximálnej kvalite.

Poznanie sveta s obytným autom nemá konkurenciu, s obytným autom sa dostanete na miesta, ktoré by ste inak iba ťažko navštívili iným spôsobom, naviac máte vždy a všade pri sebe komfortný apartmán.