Wynen Gas

Nemecká spoločnosť WynenGas je výrobca a dodávateľ plynovej techniky. Medzi najznámejšie produkty tohto výrobcu sú plynové nádrže a tankovacie plynové fľaše. Tankovacie systémy plynu sú vybavené všetkými bezpečnostnými prvkami a elektronickou indikáciou. DANAX dodáva a montuje tieto produkty do obytných áut. Existuje aj typ tankovacej fľaše, do ktorej je možné tankovať priamo bez akéjkoľvek montáže. Do väčších obytných áut je možné namiesto plynových fliaš namontovať na podvozok plynovú nádrž až do objemu 120 litrov, prípadne viac.

V paxi máme overené, že v natankovanej fľaši je o 100% viac plynu pre spotrebu a naviac sa týmto rieši možnosť doplnenia plynu na čerpacej stanici PHM kdekoľvek na cestách.

Všetky výrobky sú certifikované (TÜV) pre montáž do obytných a úžitkových áut pre použitie v cestnej premávke.

Pre používanie plynu je kritické zimné obdobie, kedy prímesi plynu (butan) zamŕzajú, čím robia problémy a prísun plynu pre horenie je problematický, často nemožný. Toto riešime inštaláciou špeciálnych elektrických vyhrievacích komponentov (12 V) priamo na nádrže, alebo fľaše. Týmto je zabezpečené, že teplota plynu nikdy neklesne pod bod mrazu a používanie plynových spotrebičov je bez problémov. Vyhrievací element sa zapína automaticky pri teplote 4 °C a vypína pri teplote 18 °C.